Slashdot | RIAA Responds to Napster - Raises Serious Questions

Slashdot: RIAA Responds to Napster - Raises Serious Questions

Written on August 1, 2000